حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی به چه صورت انجام می شود ؟ در شرکت های صرافی شرکا در هر سال یک حسابرس ، جهت حسابرسی صورت های مالی به مدت 1 سال تعیین می نمایند.

 

وظایف حسابرسان در شرکت های تضامنی صرافی :
 

1: بررسی صحت و درستی صورت های مالی صرافی براساس قوانین واستانداردهای حسابداری، و ائین نامه و دستورالعمل های بانک مرکزی

2: تهیه و ارائه گزارش حسابرسی صرافی به بانک

3: تهیه و ارائه گزارش های ویژه در خصوص عملکرد صرافی از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی

 

حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی

 

تذکر :
1:حسابرسانی که به مدت 4 سال مسئولیت حسابرسی صرافی را داشته اند نمی توانند برای سال بعدی به عنوان حسابرس انتخاب شوند.

2:تمامی حقوق و مزایای حسابداران در رابطه با گزارش های مورد درخواست بانک مرکزی بر عهده صرافی ها می باشد.

 

سال مالی و صورت های مالی صرافی ها :
 

سال مالی صرافی ها از اول فروردین ماه سال شروع شده و تا اخر سال خاتمه می یابد. به غیر از اولین سال مالی که از تاریخ تاسیس شرکت شروع شده و تا پایان سال اتمام می یابد.

 

صورت های مالی سالانه :
 

1:حسابرسی صورت های مالی صرافی ها باید توسط حسابرس انجام شود.

2:بعد از انقضای هر سال مالی هئیت مدیره موظف است در مدت زمان حداکثر 4 ماه، صورت های مالی صرافی را به ضمیمه گزارشی در رابطه با فعالیت و وضع عمومی صرافی در طی سال مالی مذبور تنظیم نماید.

 

مقررات اجرایی در صرافی ها :
 

1:فعالیت های صرافی ها باید با توجه به چارچوب دستورالعمل های اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صراف های مصوب شورای پول و اعتبار، بخش نامه های بانک مرکزی و دیگر قوانین مربوطه باشد.

2:هیئت مدیره صرافی موظف است که در هنگام به اتمام رسیدن اجاره نامه فعالیت صرافی، اقدام به تمدید آن نماید.

3:صرافی ها موظفند روزانه تمامی رویداد های مالی خود را بر اساس قوانین موجود در چارچوب استانداردهای حسابرسی، ثبت نمایند.

4: صرافی ها باید تمامی امار و اطلاعات معاملات ارزی خود را در سامانه اعلامی از طرف بانک مرکزی و سایر قوانین تعیین شده از سوی محل امضای شرکای بانک، ثبت نمایند و اقدام به ارسال و اعلام ان را به بانک مرکزی نمایند.

5:تمامی سرمایه های متعلق به صرافی ها در حسابی به نام صرافی در بانک ها و موسسات اعتباری نگهداری می شوند و صرافی ها موظفند که تمامی مشخصات حساب های ارزی و ریالی خود را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

 

نکته :
انجام هر گونه عملیاتی از قبیل واریز و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی ممنوع می باشد.

 

6:مدیران صرافی موظفند در هر زمانی که بانک مرکزی تعیین نماید شرایط لازم رسیدگی را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم کنند و تمامی مدارک و اسناد دفاتر را جهت بازرسی به ان ها تسلیم نمایند.

7: انجام هر گونه تغییرات در صرافی ها باید با موافقت نامه بانک مرکزی انجام شود.

8:صرافی ها مجاز به استفاده از دارایی شرکت به عنوان وثیقه نمی باشند.

9: تمامی تعهدات مالی ناشی از حواله های صادر شده به مشتریان نباید از 2 برابر میزان اخرین سرمایه صرافی زیادتر شوند.

10:مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری کشورمی باشد که این قوانین شامل موارد زیر می باشد:

 

قانون پولی و بانکی کشور

قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل محل امضای شرکا و آیین نامه های آن

قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با آن

سایر قوانین و مقررات ذی ربط و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

پلمپ دفاتر

نوشته شده توسط
Aydin Abadani
پلمپ دفاتر
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵اخرین اخبار ۰
پلمپ دفاتر
پلمپ دفاتر به معنای منگوله دار کردن و برگ شماری دفتر می باشد تا امکان کم یا زیاد نمودن ورقی از آن نباشد.در صورت پر شدن دفتر و نیاز به دفتر دوم باید مجددا به اخذ دفاتر مربوطه و پلمپ ان اقدام شود.

 

پلمپ دفاتر

 

تمامی شرکت ها و موسساتی که شامل قوانین مالیات می باشند، باید دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی، جهت تحریر کلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرند.

 

شرکت ها با توجه به ائین نامه تحریر دفاتر قانونی باید، تمامی فعالیت های مالی خود را به ترتیب وقوع و به صورت خوانا و بدون خط خوردگی در این دفاتر نوشته و درزمانی که می خواهند سال مالی را تحویل دهند در انتهای ان دفاتر پلمپ شده ای را که نوشته شده است، جهت استناد به دارایی تسلیم نمایند.

 

1) تحریر و پلمپ دفاتر قانونی :
کلیه شرکت ها ثبت شده موظف به اقدام جهت پلمپ دفاتر قانونی در تاریخ تعیین شده می باشند به این معنی که در زمان ثبت شرکت،  دفاتر قانونی به تاریخ روز را درخواست نمایند و دفاتر سال بعد را تا اسفند ماه سال قبل پلمپ نمایند.

 

در صورت عدم  انجام امور مذکور شرکت مشمول جریمه مالیاتی شده و ممنوع المعامله خواهد شد.

 

2) اظهارنامه مالیاتی
مالیات های پرداختی مودیان بستگی به نحوه تهیه اظهار نامه داشته و ممکن است شرکت بنا به دلایلی از قبیل بروز اشتباه یا سهل انگاری در تنظیمات اظهار نامه مالیاتی با جریمه های سنگین مواجه شود.

 

3) تهیه اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده
این اظهار نامه باید بعد از پایان هر سال به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.

 

تمامی تجار اعم از تجار حقیقی یا حقوقی موظف به اخذ دفاتر زیر می باشند :
 

1) دفاتر روزنامه
به دفتری گفته می شود که تاجر موظف است هر روزه وجوه مخارج شخصی خود را که برداشت می نماید با تمامی داد و ستد های خود، به هر اسم و رسمی که باشد و در ان دفتر درج نماید.

 

2) دفتر کل
به دفتری گفته می شود که تاجر هفته ای یک مرتبه تمامی معاملات خود را از دفاتر روزنامه استخراج کرده و طبق اصول مربوطه در دفتر کل به طور خلاصه درج کند.

 

تذکر :

پلمپ دفاتر در شرکت ها باید قبل از سال مالی شرکت اخذ گردد.

پلمپ دفاتر مذکور برای شرکت های تازه تاسیس شده 30 روز می باشد.

پلمپ دفاتر از سوی سازمان اداره ثبت شرکت ها انجام می شود.

 

دلیل پلمپ دفاتر :
 

1:عدم صدور صورتحساب

2:استفاده از شماره اقتصادی خود برای اشخاص دیگر

3:استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود

4:عدم درج شماره اقتصادی

 

تمامی این موارد جزئی از قوانین می باشد و در صورت بی توجهی مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

 

تذکر :

کلیه شرکت ها باید عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اعلام کرده و دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره تسلیم نمایند.

 

زمان پلمپ دفاتر :
در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه، هر سال باید اواخر سال قبل برای اخذ پلمپ دفاتر اقدام شود.

پلمپ دفاتر 1 روزه انجام می شود و در مدت زمان 1 ماه توسط اداره پست به دست موکل خواهد رسید.

 

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر :
 

1) مهر شرکت

2) کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل

3) کپی روزنامه تاسیس شرکت و اخرین تغییرات ثبت شده در ان